ร่วมตรวจสภาพวัดร้างเพื่อขอยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๕ วัด (๑. วัดใต้ท่า (ร้าง) ๒. วัดโพนงาม (ร้าง) ๓. วัดป่าหนองอ้อ (ร้าง) ๔. วัดหนองยาง (ร้าง) ๕. วัดป่าดงบ้านเก่าทัน (ร้าง) จังหวัดอุดรธานี การดูแลรักษาที่ดินของวัด ตามมติสังฆมนตรี และมหาเถรสมาคม วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ (วัดปทีบพลีผล) การตรวจสอบกรณีผนังอาคารเช่าวัดคงคาลัย (ร้าง) ตำบลบางกรวย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หลุดร่วงลงมาทับรถยนต์ ร่วมตรวจสภาพวัดร้าง เพื่อขอยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ณ วัดโนนหัวกูด (ร้าง) จังหวัดหนองคาย การดูแลรักษาที่ดินของวัด ตามมติสังฆมนตรี และมหาเถรสมาคม วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ (วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,461