คู่มือการปฏิบัติงาน การสร้างวัด ตั้งวัด รวมวัด ย้ายวัด ยุบเลิกวัด ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างฯ

ไฟล์เอกสารประกอบ
รวมเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,788