ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดที่ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยเสนอเข้าแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รายการบทความ image image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,055