เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา

           วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มอบหมายให้นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการขออนุญาตออกเอกสารสิทธิที่ดินของวัดเขาทำเทียม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 303 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088