การประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  

       วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนายสุชาติ ญาณประสพ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการศาสน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่ิสร้างวัดศิริสุทโธ (คำชะโนด) ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 303 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,130