ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เฉพาะเรื่อง๑/๖๗)

      วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๖๐๖ สำนักงานพระราชวัง สนามเสือป่า นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ซึ่งมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ กองพุทธศาสนสถาน ได้มอบหมายให้ นายภูมิไท ศศิวรรณพงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมและสนับสนุนข้อมูลในการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นแนวคิดการที่จะให้ฝ่ายคณะสงฆ์เข้ามาร่วมมีบทบาทในการอบรม พัฒนาจิตใจ และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088