หลักเกณฑ์การให้คะแนน อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนสถาน ได้จัดทำแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
      ๑. หลักเกณฑ์การให้คะแนนอุทยานการศึกษาในวัด
      ๒. หลักเกณฑ์การให้คะแนนวัดพัฒนาตัวอย่าง
      ๓. หลักเกณฑ์การให้คะแนนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
### ดาวน์โหลดได้ ที่นี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
xls หลักเกณฑ์การให้คะแนน |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088