บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคณะธรรมยุต ในหัวข้อ "งานทะเบียนวัด/บูรณะและพัฒนาวัด" ณ โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,055