ลงพื้นที่วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กทม. ตามที่ได้รับทราบกรณีวัดเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 67

วันอังคารที่ 5 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผอ.พส. ได้มอบหมายให้ 1) นายธณัฏฐา ฐาปนะสุต ผอ.ก.บว. 2) นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน 3) นายเสถียร ประทุมวงศ์ นวศ.ชก. ลงพื้นที่วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กทม. ตามที่ได้รับทราบกรณีวัดเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 67 ขอสรุปข้อมูลเพื่อรายงาน ดังนี้

1. วัดที่เกิดเหตุอัคคีภัย คือ วัดสุวรรณ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันมี พระครูปลัด ทวี ฐานวีโร เป็นเจ้าอาวาส
2. เหตุเกิดที่ บริเวณห้องเก็บของ ติดต่อถึงโรงครัว เป็นอาคารปูน ชั้นเดียว โครงหลังคาเป็นไม้
3. สาเหตุเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร ต้นเพลิงอยู่ที่แผงวงจรควบคุมไฟฟ้า และลามไปติดเครื่องสังฆทานและพวงหรีดที่ถูกเก็บไว้
4. ความเสียหาย  เครื่องใช้ต่างๆ ที่เก็บในห้องดังกล่าว รวมถึงฝ้า และโครงหลังคาซึ่งเป็นไม้ ได้รับความเสียหายทั้งหมด (ยังไม่ได้มีการประมาณการตัวเลข)
5. พส. โดย ก.บว. ได้พูดคุยถวายกำลังใจ และถวายแนวทางการของบประมาณสมทบการบูรณะซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 193,088