Get Adobe Flash player
Home

ข่าวมอบเงิน

ข่าวมอบเงิน

 

๑. นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

และของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยมีนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานและเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนรับมอบ

 

 

๒. ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

ในนาม พระครูสารกิจโกศล วัดมหาวรานาม(พระอารามหลวง)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 10,000 บาท ให้ศูนย์อำนวยการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยมีผู้แทนกองพุทธศาสนสถานเป็นผู้แทนรับมอบ

 

 

16472923 1222535097861656 3356453825892496157 n  16473215 1222535361194963 874362646660720390 n     

 16508458 1222535367861629 5808170503211894931 n (1)