Get Adobe Flash player
Home เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สร.)

ฝ่ายสำรวจและรังวัดที่ดิน

๑. ขั้นตอนการดำเนินการรับคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ คลิกที่นี่

๒. แบบฐานข้อมูลต่างๆ   คลิกที่นี่

๓.แบบสำรวจจัดทำฐานข้อมูลที่วัดร้าง และที่ศาสนสมบัติกลาง คลิกที่นี่

๔.แบบรายงานผลการดำเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ที่วัด และที่ธรณีสงฆ์ฯ คลิกที่นี่

๕. หนังสือมอบอำนาจจากวัดให้ออกโฉนดฯ คลิกที่นี่