Get Adobe Flash player
Home

ทดสอบ 2

ผอ.พศ.ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ถวายมุทิตาสักการะ สักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว