Get Adobe Flash player
Home

รายชื่อวัดที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

บัญชีรายชื่อวัดที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี      เรื่อง  พระราชทานวิสุงคามสีมา  ประจำปี  ๒๕๕๘   ในวันศุกร์ที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘

ณ  วัดไร่ขิง  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 กำหนดการ   คลิกที่นี่

บัญชีรายชื่อ  คลิกที่นี่